شرکت کیش ICT

زمینه های کلی فعالیت این شرکت عبارتند از :امنیت شبکه ، خدمات شبکه ، خدمات هوش مصنوعی ، ارتباط تلفنی بر روی بستر IP ، برنامه ریزی و مدیریت منابع ERP ، ارتباط خصوصی ماهواره ای VSAT ، دسترسی ماهواره ای به اینترنت و حفاظت الکترونیک و کنترل دسترسی